Konferencia o Žalmoch i pre laikov

Logo of the Conference on Psalms

Odborné príspevky na konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému Žalmy, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. – 14. septembra 2012 v Banskej Bystrici – Badíne, odborní prednášatelia prihlasujú do 31. júla 2012. Účasť na konferencii je však otvorená aj pre verejnosť s pasívnou účasťou.
Nové pohľady na problematiku žalmov si môžu vypočuť nielen študenti teológie. Biblická Kniha žalmov je pôvodným duchovným a modlitbovým zdrojom pre židovskú i kresťanskú tradíciu.

Prihlasovanie pre záujemcov o pasívnu účasť na prednáškach konferencie a na jej sprievodnom programe je…otvorené do 7. septembra 2012 prostredníctvom formuláru na www.biblica.sk.Na vedeckej biblickej konferencii sa podieľajú štyri slovenské teologické fakulty s účasťou Pápežského biblického inštitútu. Prednáškovými jazykmi budú angličtina, slovenčina, čeština, nemčina a taliančina.Hlavné príspevky prednesú renomovaní exegéti: Gianni Barbiero SDB z Pápežského biblického inštitútu (I), Frank-Lothar Hossfeld, emeritný profesor z Bonnskej univerzity (D), a Petr Chalupa z Cyrilometodskej teologickej fakulty Olomouckej univerzity (CZ).

Viac a prihlasovanie na: www.biblica.sk

Prípravný tím konferencie Žalmy