Korunovanie človeka – Ž 8

Druhé Pondelňajšie stretnutie nad Svätým písmom (PSSP) v benediktínskom Kláštore Premenenia Pána dňa 25. októbra 2010 bolo zamerané na Žalm 8 a jeho tému Čože je človek? Stretnutie otvoril br. Jozef o 19.00 hod a bolo ukončené mníšskou modlitbou kompletória, ktorá začala o 20.00 hod a bola zavŕšená staropoľskou mariánskou antifónou.

Hoci tento žalm má iba 10 veršov, … predsa sa svätopiscovi podarilo urobiť z neho nádherný hymnus o Korunovaní človeka Božou slávou (v. 6). Vďaka svojej ohraničenosti, človek sa predsa kontempláciou nebies a všetkého stvorenstva dostáva z područia pokušenia poddať sa zdanlivo silným nepriateľom. Žalm dvíha modliaceho sa človeka na jeho, Bohom chcené a ustanovené miesto – nad všetko stvoresntvo. Súčasne mu pripomína, že človek je len miestodržiteľom, zástupcom Boha na zemi a že jeho život sa má merať oslavou PÁNOVHO mena.