Spravodlivý a milosrdný Boh

V piatok 22. októbra 2010 boli v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského (KSFX) celodiecézne kňazské rekolekcie. KSFX si pripomenul20. výročie svojej obnovenej činnosti. Na rekolekciách odznela prednášky s názvom Spravodlivý a milosrdný Boh v Knihe Exodus. Kompletný text prednášky je na stiahnutie v pdf formáte, v schematickej podobe zasa v power-pointe.