Karmelitánky a žalmy

V nedeľu 31. októbra 2010 sa bosé karmelitánky Kláštora Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve venovali čítaniu a výkladu žalmov. Prvé stretnutie bolo venované niekoľkým otázkam súvisiacim so Žaltárom: štruktúra Žaltára, literárne druhy (chválospev, individuálne a spoločné žalospevy, kráľovské a mesiášske žalmy) v žalmoch a nadpisy žalmov.  Boli čítané a vyložené Žalmy 1 a 2, ktoré otvárajú žaltár a hovoria o podmienkach ako sa stať šťastnými.