Hľadanie pokory na Konferencii

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave (RKCMBF UK) organizuje vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Katolícka teológia v dnešnom svete. Reflexie ad intra et ad extra, ktorá sa uskutoční dňa 15. novembra 2011 pri príležitosti 75. výročia fakulty.

Cieľom konferencie je podporiť diskusiu teológov o pozícii katolíckej teológie dnes. Konferencia je zameraná jednak dovnútra teologických disciplín a jednak sa zameriava na teológiu navonok.

Powerpointová prezentácie prednášky Hľadanie pokory.

Program konferencie.