Ž 85 – Záchrana spoločenstva je očakávaná

Spravodlivosť a pokoj (detail, Brescia; Ž 85,11)

V pondelok 21. novembra 2011, o 19.00 hod. Benediktíni Kláštora Premenenia Pána v dedinke Sampor mali otvorené dvere pre ďalší večer z cyklu Pondelňajšie stretnutia nad Svätým písmom (ďalej PSSP). Hodinové stretnutie bolo zamerané na Žalm 85 (text a powerpointová prezentácia). Záver stretnutia mnísi tradične uzavreli chórovou modlitbou – kompletóriom o 20.00 hod., po ktorom zaspievali staropoľskú mariánsku antifónu.

Program stretnutí do konca roku 2011: 21.XI.2011 – Žalm na advent (Ž 85) / (18. PSSP)

5.XII.2011 – Ľudská pomoc nestačí (Ž 60) / (19. PSSP)

19.XII.2011 – Znovuobjavenie viery (Ž 73) / (20. PSSP)