Žalm 40 – Čakal som na Pána

Žalm 40,3 - z bahniteho kalu

KSFX v spolupráci s Katedrou biblických vied na RKCMBF UK v Bratislave zorganizoval 14. novembra 2011 pre všetkých záujemcov o cyrilometodskú tradíciu a modlitbu žalmov ôsme stretnutie z cyklu SŽkJ – Slovom žalmu k jubileu. Stretnutie sa začalo o 19.30 hod. spoločnou modlitbou vešpier, po ktorej bude nasledovalo predstavenie kostola v Malom Krtíši a veľkomoravskej lokality Nitrianska Blatnica. Hlavnou časťou programu bolo čítanie a výklad Žalmu 40 (pracovný preklad a powerpointová prezentácia) s názvom Čakal som na Pána. Je to odpoveď a vierovyznanie veriaceho, ktorý prišiel k viery, skúšaný katastrofami života.

Mesačné stretnutia cyklu Slovom žalmu k jubileu (ďalej SŽJ) sa konajú vždy v priestoroch Kňazského seminára v Badíne a pozostávajú z modlitby vešpier, čítania a výkladu žalmov a krátkeho historického cyrilo-metodského exkurzu.

Priebeh stretnutí

1.    Spoločné slávenie vešpier o 19.30 hod.
2.    Historický exkurz
3.    Čítanie a výklad žalmov
4.    Diskusia do 21.15 hod.