Naplnenie Božieho prísľubu – Kniha Jozue v Detve

Pamätné kamene (Joz 4,21)

V sobotu 24. marca sa v Detve streli františkánski terciári i nad Knihou Jozue a jej posolstvom. Biblicko-tematická časť stretnutia sa začala o 14.00 hod a bola venovaná vyššie spomenutej  šiestej biblickej knihe (powerpointova prezentácia).

Kniha Jozue opisuje predovšetkým naplnenie Božieho najväčšieho prísľubu patriarchom – prísľubu a daru dobrej a priestrannej zeme. Boží prísľub sa naplní a Zasľúbená zem pre novú generáciu bude realitou. Veď práve  hriech pochybnosti proti Božiemu prísľubu a zámeru znamenal už pre celú jednu generáciu samovraždu (porov. Nm 13-14).

Kniha Jozue otvára teda nové horizonty života, dejín a viery Izraelského národa po tom, čo sa ukončilo štyridsaťročné putovanie púšťou. Opisuje ako nová generácia vníma a počúva Boží hlas. Kamene v Galgale budú navždy pripomínať prechod vodami Jordánu, ako prechod od prísľubu k realite.

Biblicky zamerané stretnutie svetských františkánov je šiestym v rámci trojročnej (2010-2012) témy svetských františkánov na Slovensku (OFS) „Vytvárať spoločenstvo nad Božím slovom“.