Karmelitánky a žalospevy

Slovo spásy (KBS)

V nedeľu 24. marca 2012 sa Karmelitánky Kláštora Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve venovali pozornej lektúre žalmov. Predmetom bol dobré známy “pôstny” Žalm 22.

Chórová modlitba Bosých karmelitánok pozostáva predovšetkým z recitovania a spievania žalmov. Avšak Lectio divina žalmov je nielen pre karmelitánsku spiritualitu ale vôbec pre širokú kresťanskú verejnosť jedným zo stĺpov modlitby a formovania sa veriaceho.

Logo biblických stretnutí sestier Karmelitánok v Detve …sa skladá z karmelitánskeho znaku, ktorý je vložený do kruhového nadpisu Karmelitánske biblické stretnutia. Vo vnútri karmelitánskeho znaku sa nachádza časť z jedinečného citátu zo Skutkov apoštolov, z Pavlovej reči v Antiochii – “nám bolo poslané toto slovo spásy“.