Zmŕtvychvstalý pre nás

Zmŕtvychvstalý Kristus a Adam (Rupnik, 2006)

Smrť životu upísal 

 

Vo večeradle s učeníkmi

začína PÁN slávenie

Paschy, žalmami nie krikmi.

Zavŕšil Zmluvu, dal znamenie,

že nie viac capmi a býkmi

treba riešiť spasenie.

 

Ustanovil slová Zmluvy,

láskou svojou podpísal.

Boh prišiel k nám na náčuvy;

Čo nedobré uzdravil a prepísal.

Službou uistil slová vzpruhy

a smrť životu upísal.

 

Posledná večera, detail (Giotto)

Zatknutý pri modlitbe

v Getsemanskej záhrade

zanechal výzvy dve

pri každom slnka západe:

Bdejte vonku či v izbe!

Modlite sa v každej nálade!

 

Kalvária opustená,  

ostali len dvaja lotri.

Niet Petra, vec vybavená.

Pri hrobe ženy svedčia tri.

 

Kto by nebol pri pohrebe

Keď milovaný umrel.

Len ten slabý pri pahrebe,

nevie čo čil. Už zmúdrel?

 

Biela sobota

 

Dnes je ticho i pri hrobe.

Nečuť kvílenie blízkych.

Človek v napätí, sťa na skobe,

visí v tme, na výstup nemá lístky.

 

Ticho. Boh nespí. Nevraví.

V sobotu vošiel k duchom.

Im hlása. Sú prví koho uzdraví.

Tá záchrana sa nesie vzduchom.

 

Ľudia túžia počuť jeho Slovo.

Bo smútia za blízkymi; bolestia.

Putá hriechu, neprávosti, zlovôľ,

držia ich, za hradbami predmestia.

 

I tam zostúpil do podsvetia.

On spiacich vzbudil k životu.

Rozlámal okovy, čo zlo svätia.

Daroval Boží život a odkryl Dobrotu.

 

Svetlo Záchrany

 

Nekonečný večer sadal,

keď Izrael pred morom stál.

Vyplašený v prach tam padal

zozadu faraón vojsko hnal.

 

More vysušila Božia sila

a Boží sluha viedol ľud

Zázrak – nastala ich chvíľa –

zhodiť otroctvo, hriech i blud.

 

PÁN mocný oslávil sa,

keď Izrael prešiel morom.

Nepriateľ sám ponoril sa,

že stíhal Boží ľud vzdorom.

 

Kristus náš oslávil sa,

keď vydal sa človeku.

Jeho plán vydaril sa,

zachránil nás od zloveku.

 

Peter už nemusí do vody skákať,

Kleofáš nech naberie nádej.

Magdaléne netreba pri hrobe plakať

ohlásiť má, že život krásny má dej.

 

Chváľme Pána – z mŕtvych vstal.

Svetlo Záchrany zažal všetkým.

Aleluja – smrť životu upísal

a život daroval nám krehkým.

Aleluja – chváľme Boha!

Dúha Ducha nech Vám je znak veľký.