Kalendár 2011 s apoštolmi

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského (KSFX) pripravuje zaujímavý Kalendár na rok 2011. Závesný kalendár bude viazaný obyčajnou špirálou ale zaujímavosťou je, že 12 listov budú tematicky spájať postavy apoštolov. Každý list totiž, okrem podstatnej kalendárovej časti, má fotky z KSFX a krátky životopis jedného z apoštolov. Kalendárová časť obsahuje štyri obsahové charakteristiky: mená, liturgický kalendár, židovské sviatky a rast a ubúdanie mesiaca. Viac…

Kalendár má formát A4, fotografie ilustrujú budovu a okolie seminára a na poslednej strane okrem vysvetliviek skratiek a židovských sviatkov je krátko charakterizovaný KSFX. Bohoslovci, tvorcovia kalendára, aj takouto hodnotnou, peknou a náučnou formou, pripomenú širokej diecéznej komunite, že KSFX slávi 20. výročie svojej obnovenej činnosti. KSFX obnovil diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž 1. júla 1990.