Čože je človek? (Ž 8)

V pondelok 25. októbra 2010 bude v benediktínskom Kláštora Premenenia Pána v dedinke Sampor v poradí druhé stretnutie zo série Pondelňajších stretnutí nad Svätým písmom (ďalej PSSP). Stretnutie bude venované Ž 8 – Hymnus: Čože je človek?

Benediktíni uvítajú všetkých záujemcov o PSSP. Každé stretnutie sa začína o 19.00 hod. modlitbou – lektúrou príslušného žalmu. Potom nasleduje podstatná časť stretnutia – prednáška, ktorá je výkladom žalmu.  Prednášková časť stretnutia, ktoré… je obohatené aj o diskusiu, sa skončí o 20.00 hod. Po nej mnísi, spolu s účastníkmi, uzatvárajú biblické stretnutie modlitbou kompletória.

Prvé stretnutie 11.X.2010 bolo venované Otvoreniu Žaltára (Ž 1 a 2).

Tretie stretnutie bude 8.XI.2010 a jeho téma bude – Hymnus Stvoriteľovi a Zákonodarcovi (Ž 19).