Prednášky zo Starého zákona v KLARE-e (2)

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku (HKR) pokračovalo v dňoch 16.-17. októbra v Levoči na Mariánskej hore vo svojom formačnom programe Kurzu laického apoštolátu rodín (KLAR). V do-obedňajšom sobotňajšom programe 16.10. sa jeho účastníci zaoberali textom Ex 1-2 s dôrazom na rozprávanie o narodení Mojžiša. Dôležitou témou bol biblické predstavenie žien a ich postoj k životu, ktoré silno kontrastovalo a odporovalo postoju  mocného faraóna. Druhou nezávislou témou bola problematika starozákonných kňazov.

Stretnutie začalo o 10.00 hod., trvalo do 13.00 hod. a bolo obohatené diskusiou.