Dejiny Blízkeho východu pomocou 40 máp

Plodný poloblúk Blízkeho východStaroveký Blízky východ bol oblasťou vysoko vyspelých kultúr, o čom svedčia tak staroveké texty ako i nespočetné archeologické doklady a vykopávky. Aj v našom letopočte bol Blízky východ stredobodom pozornosti, spočiatku predovšetkým kresťanov. S príchodom islámu sa oblasť “plodného poloblúka” ešte viac stala centrom pozornosti a k dnešnému dňu tomu nie je inak. Formou 40 máp dejinného charakteru sa možno na tejto stránke zaujímavo a stručne oboznámiť s históriou tohto tak komplikovaného a príťažlivého regiónu Blízkeho východu.