Kráľ Dávid žije a pretrvá!

Dormition abbeyObdobným heslom “Nech žije a pretrvá kráľ Dávid!” sa končí výzva, ktorou bola zverejnená správa “modlitbou/protestom za udržanie vrchu Sion židovským”. Ide o výzvu na protest, ktorý sa má uskutočniť 12. mája 2014 o 16.00 hod, proti prítomnosti tých, ktorí znesväcujú “miesto odpočinku nášho kráľa”.

Treba pripomenúť, že Vrch Sion, kde sa dnes nachádza miesto večeradla, už stáročia je obývaný kresťanmi. Okrem územia, ktoré patrí gréckej ortodoxnej cirkvi a arménskej Cirkvi, vrch Sion v Jeruzaleme je poznačený dlhotrvajúcou prítomnosťou františkánov (Cenacolo) a viac ako sto rokov novou stavbou benediktínskeho opátstva Usnutia Panny Márie.

Plná správa z portálu jangle.net:

FOR ZION’S SAKE WE WILL NOT REMAIN STILL!

Woe to us for the rumor that certain evil individuals who state clearly “we have no portion of David or the inheritance of Yishai” are conspiring to give away the monument of our beloved composer of lifting Jewish melodies to the hands of the non-Jews, to transform our historical site to a church and to give them a foothold on our holy mountain.  Beside the flagrant desanctification of the king’s resting place, impending prevention of Jewish prayers and Torah learning, this impending plan is clearly and outrageously a Hillul Hashem (desecration of G-d’s name).

Therefore, we will gather to cry out to Hashem in prayer, G-d willing, on Monday, 12 Iyar, 12 May, at 4:00 p.m. outside of King David’s tomb on Mt. Zion.

KING DAVID LIVES AND ENDURES!

Please circulate this announcement and make every effort to attend.”

Táto správa má podobný nie priateľský charakter, ako grafiti, čo sa objavili na katolíckom kostole v Jeruzaleme, 9. mája 2014, a ktoré vyjadrujú nesúhlas s prítomnosťou moslimov a kresťanov vo Svätej zemi a tiež dehonestujú aj meno Ježiš. Viac na stránke Izraelského denníka Haaretz.