Zo Svätého hrobu v Jeruzaleme

Zo Svätého hrobu

Olejové lampy v Anastazis (Sv. hrob, Jeruzalem)
Olejové lampy v Anastazis (Sv. hrob, Jeruzalem)

 (pdf)

V Jeruzaleme už končí svätý týždeň,

zástupy pretekajú Viou dolorózou.

Pesach slávia od pondelka každý deň,

streľba v stredu naplnila len luft hrôzou.

 

Keď tu napätie medzi dvomi neprestáva,

kresťania i napriek tomu prichádzajú.

U dvoch, Žida a Palestínčana, ono pretrváva,

kým tretí, s Kristovým „Pokoj Vám“, odchádzajú.

 

Ako dnes, tak i v časoch Krista,

Frantiskani pred Anastazis
Františkáni pred Anastazis

cesta k šťastiu pre Božie kráľovstvo

nebola primitívne číro-istá

ale dláždi ju Ježišovo ľudstvo s Božstvom.

 

Hovorím o tom Ježišovi,

čo miloval nás nesmierne,

učil mnoho, trpel po smrť a Tomášovi

ukázal rany vzkriesené.

 

tu ho polozili...
“…tu ho polozili…” (Vnútro Anastazis, Bazilika Sv. Hrobu)

Hovorím o tom, čo z hrobu vstal.

My ten hrob za Svätý máme.

Ten Ježiš, ktorého sprvu nik nepoznal,

dal život, ktorý žiadna smrť nepoláme.

 

Pozdrav z miesta, kde ho položili,

zo Svätého hrobu, kde zmŕtvych vstal.

prajem rád, želám, aby sme v poznaní žili,

že v nás Zmŕtvychvstalý má piedestál.

 

Veľká noc 2014, Jeruzalem