Celoživotné vzdelávanie univerzity tretieho veku

Teologický inštitút RKCMBF UK v Bratislave, pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne, otvára v akademickom roku 2013/2014 pre druhý ročník študijného programu Biblia. Prednášky v tomto študijnom programe budú v nasledujúce soboty: 28.9., 5.10., 12.10., 26.10, 16.11., 23.11. a 30.11.

Program a témy v nasledujúcej tabuľke:

Rozvrh prednášok - Biblia