Odvráť svoju tvár (Ž 39)

Karmelitánske biblické stretnutia
KaBiS

V stredu 18.9.2013 bosé karmelitánky v Detve pokračovali v ich Karmelitánskych biblických stretnutiach (KaBiS). Predmetom ich štúdia i modlitby bol Žalm 39. Biblický texte expresívne vyjadruje   veľkú obavu prerastajúcu do úzkosti a odmietnutia Pánovho pohľadu, lebo žalmista stráca slová pred svojimi nepriateľmi, ktorí mu sústavne stroja nástrahy. Pojmy strach, úzkosť a odmietnutie Pánovej tváre vystihujú vnútorné prežívanie žalmistu. Žalmu 39 karmelitánke spoločne venovali večerné dvojhodinové stretnutie.