Krása a krutosť Biblie – prezentácie

Svetlo pre nohy
Svetlo pre nohy

Od piatku večera do nedele obeda sa v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore stretli milovníci Biblie, aby počas 40 hodín sa Listovaním Bibliou zblížili s jej obsahom. Kláštor, ktorý je usadený v krásnej prírode, vytvoril vďaka veľmi príjemnej komunite benediktínov jedinečné podmienky pre listovanie Bibliou. Biblický víkend mal tému Krása a krutosť Biblie.  Prednášky boli sprevádzané powerpointovými prezentáciami, ktoré čoskoro budú všetky prístupné.

0. Úvod – Niekoľko poznámok k spoločnému víkendu

1. Pestrofarebné stránky Biblie

2. Vyjadrenia krásy a krutosti

3. Prekliatie a požehnanie I.

4. Aká si krásna – podľa Veľpiesne!

5. Krásne knihy a ich témy (text a powerpointová prezentácia), ThDr. Sr. Dagmar Kráľová, PhD.