Biblická nedeľa 2016

Biblická nedeľa 2016

Katolícke biblické diela pripravilo materiály k Biblickej nedeli – k tretej veľkonočnej nedeli.

  1. Biblické komentáre k čítaniam sv. omše (.docx; pdf.)
  2. Biblické komentáre k liturgii mimo sv. omše (.docx; pdf)
  3. Spoločné modlitby veriacich (pdf)