Tváre – veľkonočné

Tváre

Išli smutné, ráno za tmy

uctiť človeka v záhrobí,

čo zmenil ich život matný,

čo i záhrobie porobí.

Tváre (detail z loga JRBM, Rupnik)
Tváre (detail z loga JRBM, Rupnik)

… Dvaja, čo bežali k hrobu,

poznali Jeho dobrú tvár.

No v hrobe našli len róbu –

bez Neho, ako trosky z már.

 

Celá báseň Tváre tu v pdf