Bože môj, Bože môj, prečo…?

Kalvária, miesto kríža (Bazilika Svätého hrobu)
Miesto kríža (Bazilika Svätého hrobu, Klavária)

Počiatočné slová Žalmu 22 sú známe každému kresťanovi – na Ježišove slová v agónii nemožno zabudnúť. Ak sa ich Ježiš modlil v takej extrémnej chvíli, možno považovať tento žalm za znamenitý príklad úpenlivej modlitby. Viac sa môže o tomto Žalme 22, jeho výklade z perspektívy utláčaného a sužovaného a o jeho význame dočítať tu alebo v rubrike Duchovná obnova Katolíckych novín.