6. nedeľa “A”

Sir 15,16-21 [LXX: 15,15-20] (prvé čítanie, 6.ned.A) – o slobodnej voľbe

Sirachovcova úvah v časti 15,11-20 nad osudom hriešnikov a bohabojných ho privádza k všeobecnej téme slobody človeka. Aby poprel tvrdenie hriešnikov, ktorí chcú prisúdiť Bohu zodpovednosť za ich vlastné viny (vv. 11a.12a), Ben Sira vypracoval vlastnú obranu – apológiu v troch krokoch. V prvom predstavuje Boha ako toho, čo nepotrebuje hriešnikov a nenávidí hriech (vv. 11-13); v druhom kroku predstavuje človeka ako slobodného od stvorenia a zodpovedného za svoje voľby (v)o viere a v/o skutkoch (vv. 14-17). V treťom kroku predstaví Boha ako mocného, múdreho, ktorý zostáva sudcom, čo vidí a pozná dôsledne konanie človeka, ktorému nedal žiadne dovolenie, aby hrešil.

Liturgická stať zachytáva práve rozmer osobnej zodpovednosti človeka (eudokia, eudokeó; vv. 15.17 “ak chceš…”, “…čo sa mu ľúbi”, SSV: vv. 16.18). Grécky výraz “čo sa Ti páči” odkazuje na hebrejské jecer, čo opisuje tvorčí akt, akt vytvarovania (Iz 29,16; Ž 103,14). Vyjadruje taký tvorčí čin, ktorý začína v mysli, v predstave (porov. Gn 6,5; 8,21; Dt 31,21; Iz 26,3), ktorý však nie vždy končí kladne. Nečudo, že v rabínskej tradícii ho používajú ako záporný inštinkt, ktorý iba štúdium Tóry uzdraví. Naša state teda predkladá prastarú a neľahkú skúsenosť, ktorú človek má stále pred sebou – voliť si oheň, či vodu, dobro či zlo, život alebo smrť…