KaBiS o milosrdenstve v náuke apoštolov

Karmelitánske biblické stretnutia
KaBiS

V nedeľu 5.2.2017 sa bosé karmelitánky na ich Karmelitánskom biblickom stretnutí (KaBiS) v Detve venovali motívu Milosrdenstva v náuke apoštolov. V dvoch prednáškach sa zamerali na Evanjelium podľa Lukáša, na Pavlove listy a na List Hebrejom.