Od zákona o vyničení k zmluve o spolunažívaní

Pohľad smerom k Svätému hrobuV druhom semestri ak.roka 2016/17 sa jeden z predmetov exegézy Starého zákona na biblickom inštitúte Studium biblicum franciscanum (SBF) bude venovať problematike zákona o vyničení národov a tematike zmluvy o pokojnom spolunažívaní (Ordo, 38-40).

Studium biblicum franciscanum (SBF) je biblický inštitút v Jeruzaleme, ktorý založili v roku 1923 bratia františkáni a slúžil spočiatku na spoznávanie Svätého písma pre samotných františkánov. V roku 2001 ho Svätá stolica povýšila na Fakultu biblických vied a archeológie, ktorá je súčasťou Pápežskej univerzity Antonianum v Ríme a slúži ako vedecká ustanovizeň, ktorá vyučuje a formuje zväčša budúcich učiteľov Biblie. Krátka video charakteristika je na web stránke www.sbf.custodia.org.

Rozvrh hodín Orario II sem 2016-17 a rozvrh a popis predmetov a štúdia na rok 2016/2017.