Abrahám a smrť (obhajoba)

1393 Najstarsi chorvatsky text v kurzivnej hlaholike10. apríla 2014 na Fakulte biblických vied a archeológie v Jeruzaleme, don Nikola Mladineo obhájil svoju doktorskú prácu s názvom: Abramo e la morte.
Sulla priorità della recensione breve del “Testamento di Abramo”:
il contributo dei
mss croati glagolitici e lo studio delle tradizioni giudaiche peritestamentarie.

Komisia: Commissione: F. Manns – A. Kovačević – V. Lopasso – B. Štrba.

Zaujímavosťou dizertačnej práce bolo pojednávanie o chorvátskych rukopisoch v hlaholike, ktoré autor študoval a porovnával s gréckym apokryfným spisom. Viac na stránke SBF.