Blažený muž (Ž 1) a Blažení všetci (Ž 2)

V pondelok 11. októbra 2010, o 19.00 hod. Benediktíni Kláštora Premenenia Pána zahájili vo svojom kláštore v dedinke Sampor sériu pravidelných Pondelňajších stretnutí nad Svätým písmom (ďalej PSSP), ktoré sú otvorené aj pre verejnosť. Prvé stretnutie bolo venované téme Otvoreniu žaltára (Ž 1 – 2). Trvalo od 19.00 do 20.00 hod. Potom skupinka asi 20 hostí… uzavrela večer spoločnou modlitbou kompletória, v ktorom benediktíni  spievali ľúbivo nielen žalmy ale sugestívne znela aj ich staropoľská mariánska antifóna. Mnísi teda zorganizovali hodnotný večer pre veriacich: čítanie a vykladanie žalmov napomohlo ich vznešenej modlitbe večera.

Konkrétnejšie sa preberali niektoré úvodné otázky súvisiace so Žaltárom ako literárne druhy a nadpisy žalmov. Podstatnú časť prednášky tvoril výklad dvoch Žalmu 1 a 2. Žalm 1 hovorí o blaženom človeku, ktorý neustále žije z meditovania Pánovho zákona. Podobá sa stromu, zasadenému pri vode, ktorý prináša ovocie v pravý čas a ktorý sa nikdy neskláti. Žalm 2 sa zameriava zasa na Pomazaného Pánovho a na jeho budúce kráľovstvo. Všetci, čo mu budú dôverovať, budú blažení.

Druhé stretnutie bude 25.X.2010 a jeho téma bude – Hymnus: Čože je človek? (Ž 8 ).