Zázrak

Zázrak do nás daný

Prišlo k nám Slovo,

Hviezda v Bazilike Narodenia v Betleheme

s radosťou i plačom.

Hľadelo dobrotivo,

zlo hnalo korbáčom.

 

Premieňa ľudskú tvrď

jemne, ľútostivo.

Chce nás (…)obopnúť

Boh veľký – milostivo.

 

Dary hojne seje

z ktorých dobro rastie

a k pokoju v nás speje,

čo premôže i chrastie.

 

Nezná slovo „srdný“,

pomoc strieda službou;

bo je milosrdný,

odpustiť je túžbou.

 

I ty oči zdvihni

nech si kto-kdekoľvek.

Službe zlu sa vyhni,

vytváraj nový vek.

 

Vianoce sú stále,

keď je medzi nami

Slovo raja z maštale

– zázrak do nás daný.

(celý vinš tu v pdf).