Žalm 58 – Mocní, opojení hadím jedom

Zdrvujúci úder (Ž 58)

V pondelok 23. apríla 2012 Benediktíni Kláštora Premenenia Pána v dedinke Sampor spolu s hosťami čítali Žalm 58. Hodinové stretnutie sa začalo krátkou veľkonočnou modlitbou o 19.00 hod a bolo venované čítaniu a komentovaniu žalmu, ktorý bol dovolávaním sa spravodlivého po spravodlivosti voči nemu. Na záver stretnutia bola spoločná modlitba – kompletórium o 20.00 hod.

Séria ôsmich večerov PSSP do júna 2012, počas ktorých sa číta a vykladajú state Svätého písma, ostane verná zvolenej téme – Knihe žalmov. Teda i 2. ročníkpočas akad. roka 2011-2012 – zostáva zameraný na Žaltár. Preberajú sa v ňom vybrané žalmy a niektoré témy, ktoré s nimi súvisia.

Program stretnutí do júna 2012:

20.II.2012 – Prorocký výrok proti mocichtivému (Ž 52)  (21. PSSP)

5.III.2012 – Bolestné konfrontácie (Ž 53-54) (22. PSSP)

19.III.2012 – S Bohom medzi levmi (Ž 57) (23. PSSP)

23.IV.2012 – Opojení hadím jedom (Ž 58) (24. PSSP)

7.V.2012 – Bolesti riskujúceho pre Pána (Ž 69) (25. PSSP)

21.V.2012 – Presadená Božia vinica (Ž 80) (26. PSSP)

4.VI.2012 – Mojžišova úvaha o čase (Ž 90) (27. PSSP)