Slovenský ekumenický preklad – neúplný

Slovenský ekumenický preklad, vreckový formát

Na internetovej stránke www.biblia.sk je možné nájsť aj Slovenský ekumenický preklad Biblie, ktorý sa však na nej nachádza – na počudovanie – neúplný!

Chýbajú tam totiž deuterokánonické spisy. zaiste sa predpokladá, že pomenovanie Ekumenický preklad bude čoskoro doplnené na danej internetovej stránke aj o deuterokánonické spisy. V opačnom prípade ťažko možno hovoriť o pravdivosti názvu Ekumenický preklad!