Z hĺbky milosrdenstva

Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou trnavského arcibiskupa Mons. Roberta Bezáka, prijal 20. augusta 2011 dp. Milan Tomaga sviatosť kňazstva. Kňazská vysviacka sa uskutočnila vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie v Novej Bani a bolo na nej prítomných množstvo veriacich i kňazov, medzi ktorými bol aj administrátor Banskobystrickej diecézy Mons. Marián Bublinec, dekan farnosti Nová Baňa Mons. Peter Mišík, predstavení Kňazského seminára sv. Františka Xaverského, ako aj viacero kňazov a rodákov.

Dp. Milan Tomaga ďakoval za dar kňazstva… nedeľnou primičnou svätou omšou 21. augusta 2011 v Novej Bani. Slávnosť začala požehnaním ornátu a bohoslužobných predmetov, ktoré v priestoroch farskej budovy vykonal dekan Mons. Peter Mišík. Po príchode procesie k oltáru, dostal novokňaz rodičovské požehnanie. Primiciant vzývaním Ducha Svätého vyzval celé spoločenstvo k modlitbe a následne predsedal sv. omši. V homílií sa primiciantovi a prítomným veriacim prihovoril dp. Blažej Štrba. Rozvíjal v nej tému milosrdenstvo nášho Boha. na záver dp. m. Tomaga udelil svoje novokňazské požehnanie všetkým prítomným, počínajúc najbližšími príbuznými.

viac na www.xaver.sk