Záchrana od pokorného Boha

V nedeľu 27. novembra 2011 sa bosé karmelitánky Kláštora Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve sa venovali biblickej teológie.

Tematiku tvorili Koreho žalmy a najmä Ž 85 o záchrane, ktorá je na dosah a predsa sa čaká. V žalme na jednej strane žalmista v mene spoločenstva ďakuje za minulú záchranu, ale na druhej strane spoločne prosí o záchranu z prítomnej situácie. Druhou časťou stretnutia bola biblická úvaha nad pokorou ako Božou vlastnosťou.