Prosba rozochvelého srdca (Ž 61)

Karmelitánske biblické stretnutia
KaBiS

Na začiatku roku, v nedeľu 11.1.2015 bosé karmelitánky v Detve pokračujú svoje KaBiS nad Svätým písmom. Budú uvažovať nad Žalmom 61, sprevádzaným i výkladom. Žalm 61 patrí k prosbám, ktoré svedčia o ubolenom srdci človeka, ktorý úpenlivo prosí Pána o pomoc.