Všeobecný úvod do Svätého písma (2014)

Verba - Scripta Vysokoškolská učebnica Všeobecný úvod do Svätého písma je určená predovšetkým tým, ktorí chcú dôslednejšie spoznať Sväté písmo ako Božie slovo. Znamená to, že majú záujem o literárnu a teologickú stránku “knihy kníh” v jej základných líniách. Učebnica predstavuje túto náuku podľa učenia Katolíckej cirkvi vo veci Biblie, a práve preto sa v nej spomína tak židovský ako aj o protestantský kánon Biblie. Môže sa zísť najmä tým, ktorí študujú na Teologickej fakulte a zaoberajú sa úvodnými otázkami úzko súvisiacimi s poznávaním Biblie a vôbec jej charakteristikou božsko-ľudského typu. Učebnica môže poslúžiť vysokoškolským študentom, ale i odborníkom v iných teologických disciplínach – pojednáva totiž aj o základných filozoficko-teologických i textovo-literárnych otázkach súvisiacich s Bibliou.