Ž 60 – Ľudská pomoc nestačí

Pomocná rukaV pondelok 5. decembra 2011, o 19.00 hod. Benediktíni Kláštora Premenenia Pána v dedinke Sampor pokračovali ďalším večerom z cyklu Pondelňajšie stretnutia nad Svätým písmom (ďalej PSSP). Hodinové stretnutie, zamerané na Žalm 60 (text a powerpointová prezentácia), ukončili mnísi z rehole sv. Benedikta spoločnou modlitbou – kompletórium o 20.00 hod.

Program stretnutí do konca roku 2011: 3.X.2011 – Vyznanie viny (Ž 51) /  (15. PSSP)

24.X.2011 – Priateľské slová alebo zákerné reči (Ž 55) / (16. PSSP)

7.XI.2011 – Jediná opora v Božom slove (Ž 56) / (17. PSSP)

21.XI.2011 – Žalm na advent (Ž 85) / (18. PSSP)

5.XII.2011Ľudská pomoc nestačí (Ž 60) / (19. PSSP)

19.XII.2011 – Znovuobjavenie viery (Ž 73) / (20. PSSP)