Svetskí františkáni a Kniha Deuteronómium

Závan Deuteronómia

V sobotu 10. decembra sa v Žarnovici uskutočnilo piate biblické stretnutie v rámci trojročnej témy svetských františkánov na Slovensku (OFS) „Vytvárať spoločenstvo nad Božím slovom“. Venované bolo piatej biblickej Knihe Deuteronómium, ktorá je piata z takzvaných Mojžišových kníh a záverečná kniha Tóry. Prednáška sa začal o 11.00 hod v pastoračnom centre pri Farskom kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici. po obedňajšej prestávke pokračovala za podpory pozorného sledovania poslucháčov.

1. prednáška o Knihe Deuteronómium

2. prednáška O láske k nepriateľovi.