Ž 55 – Priateľské slová a zákerné reči

Modlitba (Kim Merrit)

V pondelok 24. októbra 2011, o 19.00 hod. Benediktíni Kláštora Premenenia Pána v dedinke Sampor pokračujú ďalším večerom z cyklu Pondelňajšie stretnutia nad Svätým písmom (ďalej PSSP). Hodinové stretnutie bude zamerané na Žalm 55 (text a powerpointová prezentácia). Záver stretnutia bude spoločná modlitba – kompletórium o 20.00 hod.

Séria šiestich večerov PSSP do konca roku 2011 pokračuje v téme 1. ročníka (2010-2011). Teda predmetom stretnutí 2. ročníka (2011-2012) ostáva Kniha žalmov.

Program stretnutí do konca roku 2011:

3.X.2011Vyznanie viny (Ž 51)(15. PSSP)

24.X.2011 – Priateľské slová alebo zákerné reči (Ž 55) / (16. PSSP)

7.XI.2011 – Jediná opora v Božom slove (Ž 56) / (17. PSSP)

21.XI.2011 – Žalm na advent (Ž 85) / (18. PSSP)

5.XII.2011 – Ľudská pomoc nestačí (Ž 60) / (19. PSSP)

19.XII.2011 – Znovuobjavenie viery (Ž 73) / (20. PSSP)