Verbum Domini u junioriek OSF

Pápež Benedikt XVI.

Kongregácia Školských sestier sv. Františka Assiského mala v dňoch 21.-23. októbra 2011 celoslovenské stretnutie junioriek. Stretnutie sa uskutočnilo v Kláštore kapucínov na Kremnických Baniach. Spoločný formačný víkend bol zameraný na uzávery z provinciálnej a generálnej kapituly, na medzinárodnosť kongregácie.

V sobotu 22.10. sa juniorky popoludní od 16.00 hod – 18.15 hod venovali  predstaveniu  Posynodálnej apoštolskej exhortácie Pápeža XVI. Verbum Domini (powerpointová prezentácia).