Ž 50 – spoločné spytovanie svedomia (SSS)

Nátan a Dávid, reliéf

V pondelok 20. júna 2011 sa v benediktínskom Kláštore Premenenia Pána v Sampore uskutočnilo stretnutie mníchov a záujemcov o žalmy. Toto posledné stretnutie pred prázdninami (zo série tzv. PSSP), bolo zamerané na čítanie, výklad a výzvy Žalmu 50 (text žalmu). Boh v Žalme okrem iného apeloval na pamäť jeho ľudu a vyzval ich k skvalitneniu obiet, takým spôsobom, že majú dať dôraz na zmluvu a jej relacionálny charakter.

Benediktíni privítali i tento deň… záujemcov o žalmy, ich čítanie a výklad a o spoločnú modlitbu kompletória.

Každé stretnutie sa začína o 19.00 hod. modlitbou – lektúrou príslušného žalmu. Potom nasleduje podstatná časť stretnutia – prednáška, ktorá je výkladom žalmu.  Prednášková časť stretnutia, ktoré obohatené aj o diskusiu, sa skončí o 20.00 hod. Po nej mnísi, spolu s účastníkmi, uzatvárajú biblické stretnutie modlitbou kompletória.

Program PSSP do júna 2011

21.II.2011 – Bože, ty si môj Boh (Ž 22)

10.III.2011 – Pán je môj pastier (Ž 23)

21.III.2011 – Hlboko v srdci (Ž 40)

4.IV.2011 – Nostalgia za Božou tvárou (Ž 42-43)

2. V. 2011 — Svadobná pieseň (Ž 45)

16. V. 2011 — Pieseň o Immanuelovi (Ž 46)

30. V. 2011 —  Sám seba nik nevykúpi (Ž 49)

20. VI. 2011Spoločné spytovanie svedomia (Žalm 50)