Ž 49 – sám seba nik nevykúpi

zlaté tabličky

V pondelok 30. mája 2011 sa v benediktínskom Kláštore premenenia Pána v Sampore uskutočnilo ďalšie stretnutie nad žalmami. V poradí už ôsme stretnutie v roku 2011 zo série PSSP bolo zamerané na čítanie, výklad a výzvu Žalmu 49 (text žalmu). Žalm zotáznil možnosť záchrany svojho života svojimi silami a stal sa tak posilou viery pre tých, ktorí musia trpieť v živote, v ktorom prekypujú silou a životom bohatí a mocní.

Benediktíni privítali i tento deň… záujemcov o Žalmy a o spoločnú modlitbu kompletória.

Každé stretnutie sa začína o 19.00 hod. modlitbou – lektúrou príslušného žalmu. Potom nasleduje podstatná časť stretnutia – prednáška, ktorá je výkladom žalmu.  Prednášková časť stretnutia, ktoré obohatené aj o diskusiu, sa skončí o 20.00 hod. Po nej mnísi, spolu s účastníkmi, uzatvárajú biblické stretnutie modlitbou kompletória.

Program PSSP do júna 2011

21.II.2011 – Bože, ty si môj Boh (Ž 22)

10.III.2011 – Pán je môj pastier (Ž 23)

21.III.2011 – Hlboko v srdci (Ž 40)

4.IV.2011 – Nostalgia za Božou tvárou (Ž 42-43)

2. V. 2011 — Svadobná pieseň (Žalm 45)

16. V. 2011 — Pieseň o Immanuelovi (Žalm 46)

30. V. 2011 —  Sám seba nik nevykúpi (Žalm 49)

13. VI. 2011 Spoločné spytovanie svedomia (Žalm 50)