Talit – modlitebný šál

 

Tallit – modlitebný šál

Talit je hebrejské slovo (טלית; prípadne „talet“ v sefradskej hebrejčine a „tales“ v jazyku jidiš) a je to židovský modlitebný plášť, resp. typ šálu, ktorý má na štyroch rohoch odevu cicijot, resp. po slovensky „kystky“ (Nm 15,39). Židia ho nosia počas rannej modlitby (šachrit), počas čítania Tóry, t. j. Pánovej náuky, resp. Zákona a na Deň zmierenia, 10. tišri – tzv. Jom kipur.

Kystky, ktoré sú jednou z charakteristík talitu sú práve tie strapce, o ktorých sa vyjadroval Ježiš z Nazaretu. Viac čítaj tu.