Ž 45 – Ľúbostná pieseň

cammiphora myrrha

V pondelok 2. mája 2011 sa v benediktínskom Kláštore premenenia Pána v Sampore uskutočnilo ďalšie stretnutie nad žalmami. V poradí už šieste stretnutie v roku 2011 zo série PSSP (Pondelňajších stretnutí nad Svätým Písmom) bolo venované Žalmu 45 – Ľúbostnej piesni (text žalmu a powerpointová prezentácia). Žalm básni o svadobnej slávnosti a súčasne hovorí o vzťahu lásky Boha k Izraelu, ktorý narieka (viď. Ž 42-44).

Benediktíni privítali i tento deň… záujemcov o Žalmy a o spoločnú modlitbu kompletória.

Každé stretnutie sa začína o 19.00 hod. modlitbou – lektúrou príslušného žalmu. Potom nasleduje podstatná časť stretnutia – prednáška, ktorá je výkladom žalmu.  Prednášková časť stretnutia, ktoré obohatené aj o diskusiu, sa skončí o 20.00 hod. Po nej mnísi, spolu s účastníkmi, uzatvárajú biblické stretnutie modlitbou kompletória.

Program PSSP do júna 2011

21.II.2011 – Bože, ty si môj Boh (Ž 22)

10.III.2011 – Pán je môj pastier (Ž 23)

21.III.2011 – Hlboko v srdci (Ž 40)

4.IV.2011 – Nostalgia za Božou tvárou (Ž 42-43)

2. V. 2011 — Svadobná pieseň (Žalm 45)

16. V. 2011 — Žalm 46

30. V. 2011 — Žalm 49

13. VI. 2011 — Žalm 50