Čo s biblickou nedeľou

Intronizácia Biblie
Intronizácia Svätého písma

Už od roku 2003 sa na Slovensku slávi 3. veľkonočná nedeľa ako biblická nedeľa. Katolícke biblické dielo (KBD) aj v tomto roku pripravilo materiály na jej slávenie. Zamerané sú na zblíženie sa s Písmom a slávenie Božieho slova v liturgii. Boli vybrané dve otázky z oblasti vzťahu veriacich k Písmu ako Božiemu slovu: 1) intronizácia Písma a 2) predstavenie dokumentu Benedikta XVI. s názvom Verbum Domini.

Ako sláviť túto biblickú nedeľu? Na banskobystrickej diecéznej webstránke – www.bbdieceza.sk. alebo na stránke katolíckeho biblického diela – www.kbd.sk si môžete nájsť viac materiálov. Tu ponúkame aspoň dva dokumenty, z tých, ktoré pripravilo KBD a ktoré dať a podnety k realizácii spoločného slávenia Božieho slova vo farnostiach. Prvý dokument predstavuje dokument Verbum Domini (Biblická nedeľa – od poznania k sláveniu). Druhý dokument je powerpointová prezentácia k Biblickej nedeli 2011, ktorá schematicky predstavuje tak intronizáciu Písma ako aj Verbum Domini.