Ž 23 – Pán je môj pastier v Sampore

Vo štvrtok 10. marca 2011 benediktíni  Kláštora Premenenia Pána v obci Sampor mali ďalšie stretnutie nad Svätým písmom (tzv. PSSP). Druhé stretnutie v roku 2011 bolo venované  Žalmu 23 (text žalmu) – o Pánovi, pastierovi, ktorý sprevádza svoj ľud. Stretnutie sa začalo o 19.00 hod. a končilo tradične modlitbou kompletória po 20.00 hod.