Predstavenie pápežského dokumentu Verbum Domini

Pápežský dokument Verbum Domini v slovenčine predstavili v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského.

Slovenské vydanie nového dokumentu Benedikta XVI. o Božom slove, adresovaný spoločenstvu Katolíckej cirkvi, predstavili 28. februára 2011 počas verejného podujatia v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne. Uvedenie tejto posynodálnej apoštolskej exhortácie sa začalo o 19.30 hod. modlitbou – slávením Božieho slova v kaplnke kňazského seminára.

Samotný dokument v slovenskej verzii…

vydal Spolok sv. Vojtecha vo februári 2011.

Vo veľkej aule kňazského seminára sa účastníci započúvali do úvodných slov pápeža Benedikta XVI.. Exhortáciu Verbum Domini Svätý Otec podpísal 30. septembra 2010 vo Vatikáne. Prítomní si vypočuli aj umelecký prednes Proglasu sv. Cyrila.

Najskôr teologický kontext predchádzajúceho dokumentu Dei Verbum a následne teologickú novosť Verbum Domini priblížil v prednáške ‘Od poznania k sláveniu’ biblista Blažej Štrba (powerpoint prezentácia). Nasledoval príspevok prekladateľa dokumentu do slovenčiny Mons. Mariána Gavendu, ktorý sa v prednáške ‘Rozdýchať Cirkev duchom Slova’ zamerel na Božie slovo v obnove Cirkvi a v duchovnom bohatstve Slovenska. Konkrétne pastoračné návrhy, ktoré môžu spoločenstvá využiť počas pôstneho obdobia predstavil generálny vikár Mons. Marián Bublinec v prednáške ‘Objavovanie a slávenie Slova vo farnosti’. Uvedenie dokumentu moderoval Miroslav Klimant.

Na slávnostné uvedenie dokumentu za účasti Spolku sv. Vojtecha pozýva miestne pracovisko Katedry biblických vied Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Diecézne centrum pre masmediálnu komunikáciu Banskobystrickej diecézy a prednášajúci.Program prezentácie Verbum Domini (28.II.2011)

V kaplnke – 19.30 hod.

Modlitba – Slávenie Božieho slova

V aule – 19.50 hod.

Čítanie z exhortácie Verbum Domini

Miroslav Klimant – úvod

Blažej Štrba – Od poznania k sláveniu (20 min)

Teologický kontext Dei Verbum a teologická novosť Verbum Domini

Čítanie z Proglasu

Mons. Marián Gavenda – “Rozdýchať Cirkev duchom Slova” (20 min)

Božie slovo v obnove Cirkvi a v duchovnom bohatstve Slovenska

Mons. Marián Bublinec – Objavovanie a slávenie Slova vo farnosti (20 min)

Konkrétne pastoračné návrhy

Diskusia

Modlitba – záver Proglasu

V hale – 21.20 hod.

Možnosť výhodnej kúpy dokumentu

Občerstvenie

Viac na www.xaver.sk