Vyznanie viery, dôvery a lásky (SŽkJ III)

Mučeník (Ž 116,15)
Smrť jeho svätých (Ž 116,15)

13. mája 2013 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutoční piaty tematický večer tretieho ročníka cyklu Slovom žalmu k jubileu.

Večer sa začne o 19.00 hod. v seminárnom kostole modlitbou vešpier. Tradične bude pokračovať programom vo veľkej aule prednáškovou časťou. Prvú prednášku s názvom Nicejsko-carihradské vyznanie viery prednesie ThDr. Gabriel Brendza. Druhá, biblická prednáška s názvom Vyznanie lásky a dôvery, v podaní Blažeja Štrbu, bude zameraná na Žalm 116, ktorý patrí do zbierky tzv. Egyptského halelu. Po prednáškach bude nasledovať diskusia a tradičné občerstvenie.