Putovanie do Jeruzalema (Ž 122)

Zlatá brána (Jeruzalem)

V pondelok 20. mája 2013 bude v benediktínskom kláštore v Sampore ďalšie stretnutie nad Svätým písmom. Benediktíni (OSB) Kláštora Premenenia Pána pozývajú všetkých, ktorí majú záujem posilniť si vieru modlitbou žalmov. Ich pravidelné Pondelňajšie stretnutie nad  Svätým písmom (PSSP) sa bude v tento pondelok zamýšľať nad Žalmom 122, ktorý vovádza modliaceho sa do Jeruzalema. Hodinové stretnutie sa začne štandardne čítaním samotného žalmu o 19.00 hod.  Následne sa bude žalm analyzovať a komentovať. Na záver stretnutia bude spoločná modlitba – kompletórium o 20.00 hod.

Séria ôsmich večerov PSSP letného…semestra akad.roka 2012/2013, počas ktorých sa záujemcovia o žalmy budú venovať niekoľkým ďalším žalmom, má nasledovný program:

4.III.2013 – Človek, čo rád pomáha (Ž 112)  (33. PSSP)

18.III.2013 – Radostná správa o vyslobodení (Ž 114) (34. PSSP)

8.IV.2013 – Oslava Boha až naveky (Ž 115)  (35. PSSP)

22.IV.2013 – Život lásky a dôvery (Ž 116) (36. PSSP)

6.V.2013 – Liturgia vďakyvzdania (Ž 118) (37. PSSP)

20.V.2013 – Putovanie do Jeruzalema (Ž 122) (38. PSSP)

3.VI.2013 – Šťastný a požehnaný človek (Ž 127-128) (39. PSSP)

17.VI.2013 – Volanie z hlbín (Ž 130) (40. PSSP)