Liturgia vďakyvzdania (Ž 118)

Zalm 118,24 – Mychul Anjelo

V pondelok 6. mája 2013 bolo v benediktínskom kláštore v Sampore ďalšie stretnutie nad Svätým písmom. Benediktíni Kláštora Premenenia Pána prijali všetkých, ktorí mali záujem posilniť si vieru modlitbou žalmov. Ich pravidelné Pondelňajšie stretnutie nad  Svätým písmom (PSSP) sa zamýšľalo v tento pondelok nad Žalmom 118, ktorý je o vďakyvzdaní a oslave PÁNA. Hodinové stretnutie sa začalo štandardne čítaním samotného žalmu o 19.00 hod.  Následne sa žalm analyzoval a komentoval a malá skupinka diskutovala na niektoré súvisiace témy. Na záver stretnutia bola spoločná modlitba – kompletórium o 20.00 hod.

Séria ôsmich večerov PSSP letného…semestra akad.roka 2012/2013, počas ktorých sa záujemcovia o žalmy budú venovať niekoľkým ďalším žalmom, má nasledovný program:

4.III.2013 – Človek, čo rád pomáha (Ž 112)  (33. PSSP)

18.III.2013 – Radostná správa o vyslobodení (Ž 114) (34. PSSP)

8.IV.2013 – Oslava Boha až naveky (Ž 115)  (35. PSSP)

22.IV.2013 – Život lásky a dôvery (Ž 116) (36. PSSP)

6.V.2013 – Liturgia vďakyvzdania (Ž 118) (37. PSSP)

20.V.2013 – Putovanie do Jeruzalema (Ž 122) (38. PSSP)

3.VI.2013 – Šťastný a požehnaný človek (Ž 127-128) (39. PSSP)

17.VI.2013 – Volanie z hlbín (Ž 130) (40. PSSP)