Našou ľudskou rečou – vianočný vinš 2014

Narodenie (Francke, 1424)

 

Dnes mnohým komunikujeme.

Že k nám hovorí Boh – našou rečou.

Zbadali sme to, i ho počujeme.

Prehovoril v tele. Kto vie prečo…?

(viac…)

 

 

Naučil sa ľudskú reč,

aby viedol s nami dialóg.

Zahnal našu nemotu preč,

umlčal smutný monológ.

 

Radosť komunikujeme,

čo nám Boh spôsobil.

Odovzdaním ju vykujeme,

že dar záchrany si osobil.

 

Tým, čo v tme sú, zažiaril,

smutným radosť hlása,

poranených rozjaril,

biednym zneje spása.

 

Daruje nám milosť. Seba.

Človečinu svoju venuje,

by každý prišiel do neba,

ľudské sa božským menuje.

 

Nezamieňa nás za bohov,

len s nami spolu chce žiť.

Neunaví sa, nedá si pohov,

kým nás nespletie v jednu niť.

 

Bologna, BŠ