Volanie z hlbín (Ž 130)

Žalm 130 (Brian)
Volanie z hlbín – Ž 130 (Brian)

V pondelok 17. júna 2013 sa v benediktínskom kláštore v Sampore uskutočnilo posledné Pondelňajšie stretnutie nad  Svätým písmom (PSSP) v tomto roku 2013. Spolu ich bolo počas 3 rokov celkom štyridsať. Benediktíni (OSB) Kláštora Premenenia Pána mali otvorené dvere pre všetkých, ktorí mali záujem posilniť si vieru modlitbou žalmov. V mene tých čo prichádzali im i vyjadrujeme veľkú vďaku a vyprosujeme Božie požehnanie do ich života modlitby a práce.

Posledné PSSP volo venované Žalmu 130,  s názvom Volanie z hlbín. Hodinové stretnutie sa začalo štandardne čítaním samotného žalmu o 19.00 hod.  Následne sa žalm analyzoval a komentoval. Po diskusii sa všetci spoločne pomodlili – kompletórium o 20.00 hod.

Séria ôsmich večerov PSSP letného…semestra akad.roka 2012/2013, počas ktorých sa záujemcovia o žalmy budú venovať niekoľkým ďalším žalmom, má nasledovný program:

4.III.2013 – Človek, čo rád pomáha (Ž 112)  (33. PSSP)

18.III.2013 – Radostná správa o vyslobodení (Ž 114) (34. PSSP)

8.IV.2013 – Oslava Boha až naveky (Ž 115)  (35. PSSP)

22.IV.2013 – Život lásky a dôvery (Ž 116) (36. PSSP)

6.V.2013 – Liturgia vďakyvzdania (Ž 118) (37. PSSP)

20.V.2013 – Putovanie do Jeruzalema (Ž 122) (38. PSSP)

3.VI.2013 – Šťastný a požehnaný človek (Ž 127-128) (39. PSSP)

17.VI.2013 – Volanie z hlbín (Ž 130) (40. PSSP)